• Hiseda Company Limited

  The utilization of logo and symbol will present the reputation and is the objective evidence on management and technical competence of accredited bodies.

   


   

  Hotline: 0937979763 OR 0901358521

  Email: hc-info@hiseda.com
  Working time is from Monday to Friday.
  Morning from 8:00 to 11:40, afternoon from 13:00 to 17:00.

News

Hướng Dẫn Sử Dụng Panme (Micrometer)

Posted at 14-01-2016 05:16:48 PM - Views: 2689

1. Kiểm Tra Trước Khi Tiến Hành Đo a. Kiểm tra bề mặt ngoài Kiểm tra xem panme có bị mòn hay sứt mẻ gì không. Đặc biệt nếu đầu đo bị mòn hay sứt mẻ thì kết quả đo sẽ không chính xác.

Tổng quan về Panme (Micrometer)

Posted at 18-09-2015 03:05:57 PM - Views: 2370

1.1. Giới Thiệu - Panme là dụng cụ đo chính xác, tính vạn năng kém (phải chế tạo từng loại panme đo ngoài, đo trong, đo sâu) phạm vi đo hẹp (trong khoảng 25 mm)

Các đơn vị đo lường chính thức thuộc Hệ đơn vị SI

Posted at 04-01-2016 09:23:52 AM - Views: 2552

1. Các đơn vị cơ bản 2. Các đơn vị dẫn xuất

Vì sao cần phải hiệu chuẩn thiết bị

Posted at 14-01-2016 05:16:26 PM - Views: 1683

- Có thể hiểu một cách ngắn gọn, hiệu chuẩn là hoạt động mà ở đó thiết bị kiểm tra được so sánh với một giá trị tham chiếu cho trước. - Hiệu chuẩn thường đòi hỏi thiết bị đo lường mới khi một khoảng thời gian cụ thể hoặc một lượng thời gian hoạt động cụ thể đã trôi qua. Việc hiệu chuẩn thường được thực hiện khi một thiết bị gặp sự cố có thể đẩy nó vượt ra khỏi những giới hạn cụ thể.
« 6 7 »

   Hotline:
   028 2253 8451 / 0937 979 763 or 0901 358 521